Mislimo na sve

Nakon dolaska na parking evidentira se Vaše vozilo. Nastojali smo predvideti sve potrebe putnika tako da nudimo osvežavajuće napitke, punjenje mobilnih telefona… Obezbeđen je sanitarni čvor i kupatilo za putnike.