Natkrivena parking mesta

Na našem parkingu auto možete ostaviti parkiran na parking mestu koje je natkriveno, pa je vozilo na taj način zaštićeno od meteoroloških i spoljnih uslova (kiša, sunce, mraz, sneg, grad…)